İletişim

Mustafa ÇOMOĞLU
Sismolog-Jeofizik Mühendisi

Boğaziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Ulusal Deprem İzleme Merkezi
34684 Çengelköy-İstanbul TÜRKİYE

Tel : +90 216 516 3600 Dahili : 3269
Fax : +90 216 308 30 61
E-mail : comoglu@boun.edu.tr